homemapmail
Ukrainian (UA)

Про схвалення механізму взаємодії різних комп'ютерних програм (ІБД-5) при визначенні вартості будівництва на всіх стадіях його здійснення

В силу цілого ряду причин не всі учасники будівництва («проектувальник», «замовник» і «підрядник») мають однакові програмні комплекси для визначення вартості будівництва. В даний час засобом, покликаним вирішити дану проблему, є Інформаційний Блок даних (ІБД-5).


Згідно листа Мінрегіонбуду України № 7/15-524 від 20.01.15 р. ПК "СМЕТА XXI" оперативно обробляє кошторисну документацію і взаємодіє з такими програмними комплексами:

-   ПК «АВК-5» редакція З.0.ХХ - розробник ТОВ «АВК-Созидатель»;

-   ПК «АС-4» версія 14.3.ХХ - розробник ТОВ «Інкомсервіс»;

-   ПК «Строительные Технологии - Смета» версія 7.9.ХХ - розробник ТОВ «Computer Logic Group»;

-   ПК «IBK» версія 1.Х13 - розробник ТОВ «НПФ «Інпроект»;

-   ПК «Смета Лидер» версія 6.0.ХХ - Розробник ТОВ «Корпоративні комп'ютерні системи»;

-   ПК «Эксперт - Смета» версія 4.3.ХХ - розробник ТОВ «Буд-Софт».